1. Kapcsolat
BetűDiFix Fejlesztőjáték

BetűDiFix Tanítók és Szülők számára a leggyakrabban és elsődlegesen szembetűnő probléma gyermekeik betűtévesztése. Az olvasójátékok célja a biztos betűismeret elsajátítása játékos formában.
Négy játéktípuson keresztül segíti a biztos betűismeret elsajátítását: Dominó – Memória – Lottó – Mátrix olvasójáték formájában.
Jól használható a játék:
– betűtanítás időszakában a biztos betűismeret megalapozására,
– betűdifferenciálásban,
– egyéni és csoportos fejlesztő terápia során,
– dyslexiások és dysgraphiások reedukációjában is,
– fejlesztő és logopédiai órák hasznos kiegészítő elemévé válhat,
– délutáni napközis foglalkozásokon, – otthoni gyakorlás során.
Fejlesztési területei: Térbeli – síkbeli tájékozódás, Vizuális – akusztikus észlelés, Szem-kéz koordináció, Rövidtávú emlékezet, Figyelem, Koncentrációs készség, Memória, Finommotorika, Szabálykövetés kialakítása, Kitartás kialakítása, Biztos betűismeret kialakítása, Összeolvasás technikájának elsajátítása, Olvasás megszerettetése.
A 11 doboznyi játékkészlet tartalmaz: 11 készlet dominót, 11 készlet memória kártyát, 17 készlet lottó táblát kártyákkal, és 18 készlet mátrix táblát kártyákkal. Ez teszi lehetővé, hogy a játékosok száma 1-18-36 főig terjedhet.

BetűDiFix
SzóDiFix
Bal-jobb irányok
Évszakok
Ünnepek
Kresz
© Csodabogarak.hu